(06) 50 25 15 26 info@wbso.frl

De WBSO regeling

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is in het leven geroepen om het innovatievermogen- en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te vergroten. Met deze regeling kunt u uw loonkosten voor uw onderzoeksprojecten verlagen. In 2016 is hiervoor 1.143 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bekijk de korte voorlichtingsfilm of doe de < href=”/quickscan”>quickscan om snel te weten of de wbso ook voor u interessant is.

Romke van der Veen

Romke van der Veen

WBSO Adviseur

WBSO voor u?

Wanneer u nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelt, dan kan de WBSO subsidie interessant voor u zijn. De regeling is er voor de starters, zzp’ers, multinationals en alles wat er tussen zit. Zolang er maar sprake is van onderzoeksprojecten, ook wel R&D werkzaamheden genoemd. Via de onderstaande quickscan ontdekt u of de regeling toepasbaar voor u is en wat het u op kan leveren. Verder vertel ik u graag in een vrijblijvend gesprek meer over de regeling en bekijk ik eventueel of er aanvullende subsidies mogelijk zijn.

Geweldig geholpen, naast zijn kennis over de subsidies heeft Romke ook veel inhoudelijke kennis over het vak wat ik beoefen (software ontwikkelaar). Subsidie was snel rond. Top!

Keimpe Wiersma

Eigenaar, wiersma informatie systemen

Werkwijze

WBSO Advies Friesland staat voor persoonlijk WBSO Advies. Mijn specialisatie ligt in de automatiseringsprojecten(ICT en elektronica zowel software als hardware). Maar ook daarbuiten begeleid ik regelmatig WBSO & RDA aanvragen in andere branches soms i.c.m. specialisten in de betreffende branche.
Bij het indienen van de aanvraag kan ik u volledig begeleiden.

Tarief
Door jaar 15 ICT ervaring en uitgebreide know how over de regeling is de slagingskans van de aanvraag meer dan 90%. Doordat ik werk op basis van No Cure No Pay kost een aanvraag u in principe niks, het kan alleen geld opleveren. Bij het toekennen van de subsidie reken ik een percentage van het netto voordeel.

Gratis advies

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden van de regeling.

Grote slagingskans

Wij weten waar de aanvraag aan moet voldoen en wat er wel en wat er niet binnen de regeling valt. Hierdoor ligt ons slagingspercentage op +/- 90%.

No cure, no pay

Mocht de aanvraag toch worden afgekeurd, dan brengen wij geen kosten in rekening.

Rekenvoorbeeld voor B.V.

Rekenvoorbeeld
Stel dat binnen een BV een of meerdere medewerkers in totaal 1.800 S&O-uren besteden. Voor het gemak stellen we dat de loonkosten € 100.000 bedragen. Als S&O-uurloon gaan we uit van het algemeen vastgestelde forfaitaire bedrag van € 29 per uur en voor de niet loongerelateerde S&O-kosten voor het forfait-principe. De S&O-loonkosten en overige kosten bedragen dan:
€ 29 per uur x 1.800 S&O-uren +
€ 10 per uur x 1.800 S&O-uren = € 70.200

Dit valt volledig in de eerste schijf van € 350.000.
Daardoor is de S&O-afdrachtvermindering is 32% van € 70.200 = € 22.464

De verminderde loonkosten komen dan uit op € 77.536 (dit is € 100.000 – € 22.464).

Startende BV(eerste 5 jaar)
Bij een starter is de S&O-afdrachtvermindering 40% van € 70.200 = € 28.080

De verminderde loonkosten komen dan uit op € 71.920 (dit is € 100.000 – € 28.080)

Rekenvoorbeeld voor IB ondernemers

Rekenvoorbeeld zelfstandige
Bent u zelfstandige en gebruikt u minimaal 500 uur voor R&D werkzaamheden die nieuw zijn voor uw onderneming.
Dan mag u na het toekennen van een S&O verklaring € 12.484 van uw inkomsten aftrekken.
Voor starters geld een extra aftrek van € 6.245*

* Dit bedrag geldt alleen als u in een of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en u niet meer dan tweemaal de aftrek voor S&O-werk heeft toegepast.

Adres

WBSO.frl
Sophialaan 1a
8911 AE Leeuwarden
KVK 01110178

WBSO.frl is onderdeel van romke.nl

Deze website is gemaakt MetJos.nl